Disclaimer

De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld, maar toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. De inhoud is nauwkeurig en met zorg samengesteld naar de gegevens en tekeningen van de architect en adviseurs voor dit plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen in ontwerp en uitvoering, evenals afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen, wensen en goedkeuringen van overheden en/of nutsbedrijven. In deze website en andere media opgenomen perspectieven zijn ‘artist’s impressions’ en geven een indruk van de woningen. Aan deze perspectieven kunnen geen rechten worden ontleend. De op tekening ingeschreven maten zijn circa-maten. Verschillen veroorzaakt door materiaalkeuze, afwijkende terreinmaten e.d. zijn mogelijk. Aan de in deze website gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website is nadrukkelijk geen contractstuk en/of bevat geen daarmee gelijk te stellen informatie. Verwelius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie, noch voor schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van deze website.